amcharski


amcharski
[амхарскі]
adj
амхарський

Słownik polsko-ukraiński. 2014.